Skog och Klövvilt

Skog- och klövviltskolan är ett samarbete mellan Holmen, SCA, Stora Enso och
Sveaskog. Denna första version av utbildningen lanserades sommaren 2011.
Utbildningen har uppdaterats sommaren 2013.

Vi har valt att göra utbildningen tillgänglig för en bred grupp och vill gärna ha
dina synpunkter på exempelvis sådant du tycker saknas eller bör utvecklas
inför nästa version.

Utbildningen är i första hand avsedd att användas som utbildningsmaterial
för de jägare som jagar på våra marker, men ambitionen är också att materialet
ska kunna tjäna både som internt utbildningsmaterial och användas i andra
undervisningssammanhang.